Ubuntu 16.04 BigBlueButton Kurulumu

BigBlueButton, eğitim kurumlarına odaklı olarak geliştirilmiş, özgür ve açık kaynak kodlu bir web konferans yazılımıdır. HTML5 tabanlı bir web uygulaması olan BigBlueButton, tüm işletim sistemi ve platformları desteklemektedir.

Ubuntu 16.04 sunucumuza PuTTy ile bağlanıyoruz;

İlk önce sistemimizi güncelliyoruz.;

sudo apt-get update && upgrade

Paket bağımlılıklarını çözüyoruz;

sudo apt-get install software-properties-common

Tekrar sistemimizi güncelliyoruz;

sudo apt-get update

Nano editörü kuruyoruz;

sudo apt-get install nano

Tekrar sistemimizi güncelliyoruz;

sudo apt-get update

Dil paketlerini güncelliyoruz;

sudo apt-get install language-pack-en

sudo update-locale LANG=en_US.UTF-8

Kurulum dosyasını wget ile çekip otomatik olarak kuruluma başlayacak;

wget -qO- https://ubuntu.bigbluebutton.org/bbb-install.sh | bash -s -- -v xenial-220 -a

BigBlueButton kurulumu başarıyla tamamlandı.

BigBlueButton hangi link üzerine kurulmasını istiyorsak hostname ayarlarını yapıyoruz, Örneğin: Hostinginiz ve alan adınız mevcutsa Hostinginiz kısmına girip DNS kısmından BigBlueButton'un kurulmasını istediğiniz subdomaini oluşturuyorsunuz ardından A kaydı ekliyoruz.

subdomainismi.domainismi.com A kaydı ve sunucunun İP adresi olarak ekliyoruz.

Ardından serverimizin hostname güncelliyoruz.

hostname subdomainismi.domainismi.com

sudo bbb-conf --setip subdomainismi.domainismi.com

SSL ayarlarını yapılandırma adımına geçiyoruz, bağımlılıkları ekliyoruz.

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

Sistemimizi güncelliyoruz;

sudo apt-get update

Paketimizi yüklüyoruz;

sudo apt-get install python-certbot-nginx

Nano editör ile nginx SSL ayarlarını yapılandırıyoruz.

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

. . .
server_name example.com www.example.com;
. . .

Bu şekilde güncelliyoruz.

. . .
server_name subdomainismi.domain.com www.subdomainismi.domain.com;
. . .

Kısayol tuşlarımız ile dosyayı kaydediyoruz, CTRL+X ardından Yes kaydediyoruz.

Doğrulayalım.

sudo nginx -t

sudo systemctl reload nginx

Subdomain'e SSL veriyoruz;

sudo certbot --nginx -d subdomainismi.domain.com

Karşımıza yönlendirme mesajı gelecek.

Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.
-------------------------------------------------------------------------------
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for
new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this
change by editing your web server's configuration.
-------------------------------------------------------------------------------
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel):

2 yazıp kurulum işlemine devam ediyoruz.

Otomatik SSL yenileme yapması için ise;

sudo certbot renew --dry-run

SSL kurulumu başarıyla tamamlanacak.

Freeswitch SSL ayarlarını yapılandırıyoruz.

nano /etc/bigbluebutton/nginx/sip.nginx

Açılan kısmı aşağıdaki kırmızı yazılardaki gibi değiştiriyoruz.

location /ws {
  proxy_pass https://203.0.113.1:7443;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection "Upgrade";
  proxy_read_timeout 6h;
  proxy_send_timeout 6h;
  client_body_timeout 6h;
  send_timeout 6h;
}

Kısayol tuşlarımız ile dosyayı kaydediyoruz, CTRL+X ardından Yes kaydediyoruz.

Ardından yine SSL ayarlarını yapılandırıyoruz;

nano /usr/share/red5/webapps/screenshare/WEB-INF/screenshare.properties

http: olan jnlpUrl ve File kısımlarını https:// olarak güncelliyoruz.

streamBaseUrl=rtmp://bigbluebutton.example.com/screenshare
jnlpUrl=https://bigbluebutton.example.com/screenshare
jnlpFile=https://bigbluebutton.example.com/screenshare/screenshare.jnlp

Kısayol tuşlarımız ile dosyayı kaydediyoruz, CTRL+X ardından Yes kaydediyoruz.

/var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml

Bu kısımdaki tüm http olan kısımları aşağıdaki komutlarla tek seferde https olarak güncelliyoruz.

sudo sed -e 's|http://|https://|g' -i /var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml

sudo sed -e 's|http://|https://|g' -i /var/www/bigbluebutton/client/conf/config.xml

nano /usr/share/meteor/bundle/programs/server/assets/app/config/settings.yml

Düzenlemeyi aç ve değiştir:

Bul;

kurento:
wsUrl: ws://bbb.example.com/bbb-webrtc-sfu

Değiştir;

kurento:
wsUrl: wss://bbb.example.com/bbb-webrtc-sfu

Bul;

note:
enabled: true
url: http://bbb.example.com/pad

Değiştir;

note:
enabled: true
url: https://bbb.example.com/pad

nano /usr/local/bigbluebutton/core/scripts/bigbluebutton.yml

playback_protocol: https

nano /var/lib/tomcat7/webapps/demo/bbb_api_conf.jsp

// This is the URL for the BigBlueButton server
String BigBlueButtonURL = "https://bigbluebutton.example.com/bigbluebutton/";

Son olarak, yapılan tüm yapılandırma değişikliklerini uygulamak için BigBlueButton öğesinin tüm bileşenlerini yeniden başlatmanız gerekir:

sudo bbb-conf --restart

Kurulum işlemi başarıyla gerçekleştikten sonra bize bilgileri ileticek, eğer başarıyla kurulum yapamadıysanız bizlere ulaşarak kurulum yapabiliriz.

Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu? 5 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar: (5 Oy)